Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Zakopiański TBS zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz przewiduje wszczęcie nowego postępowania przetargowego.

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonanie: Budowy budynku mieszkalnousługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy PZP.

 

 

Zakopiański TBS zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz przewiduje wszczęcie nowego postępowania przetargowego.
Przewiń na górę