Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Przetarg 2/Inspektor/2023, „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje o wszczęciu  postępowania na „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61179495-a79e-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na Platformie e-Zamówienia (zgodnie z rozdziałem XIV SWZ) https://ezamowienia.gov.pl do dnia 16 marzec luty 2023 roku do godziny 11:00.

Przetarg 2/Inspektor/2023, „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.
Przewiń na górę