Warunki wynajmu w TBS

Warunki wynajmu w TBS

Kto może zostać najemcą TBS Zakopane?

1. Osoby fizyczne i prawne.

2. Osoby nie mające tytułu prawnego do innego mieszkania w Zakopanem

3. Osoby z dochodami pozwalającymi na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania; w przypadku zbyt niskich dochodów w/w zobowiązania mogą poręczyć inne osoby, np.  rodzice.
Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po odliczeniu składek na:

  • ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • na ubezpieczenie chorobowe.

Składek tych nie odlicza się, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

4. Osoby, które wpłacą 30 proc. kosztów budowy przedsięwzięcia po zawarciu umowy partycypacyjnej.

5. Osoby, które wpłacą 7 dni przed podpisaniem umowy najmu kaucję zabezpieczającą  należności z tytułu najmu w wysokości maksymalnie 12 - krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać 4 % wskaźnika przeliczeniowego (13,21 zł/m2), który  począwszy od 1 października 2014 r. ustala  w okresach półrocznych Wojewoda Małopolski. Obecnie tj. od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r.  wskaźnik ten Wojewoda Małopolski ustalił na kwotę 3 963,00 zł/m2 i odnosi się on do średnich cen w budownictwie mieszkaniowym  w województwie Małopolskim. Wskaźnik wartości odtworzeniowej zmienia się w okresach półrocznych.

Poza czynszem najmu, najemca będzie także ponosił opłaty za energię cieplną (c.o. i c.w.u.), elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, konserwację anteny zbiorczej, domofonów i inne świadczenia.

Odwiedziło nas:

502480
DzisiajDzisiaj17
WczorajWczoraj123
W tym tygodniuW tym tygodniu617
RazemRazem502480

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Ważne informacje

"Zakopiańskie TBS" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż telefoniczny dyżur techniczny

w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta Państwowe) pełni:

FIRMA Usługowo Budowlaną MONTANERO – Jacek Mirga,

w przypadku nagłych awarii prosimy o kontakt pod nr telefonu 503 626 323


NIP 736-15-03-312    REGON 492011614      KRS NR: 0000087862


Nr rachunku bankowego:   BANK PKO BP SA 44 1020 2906 0000 1902 0261 8247