Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Home

Dane teleadresowe:

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21,
34 – 500 Zakopane
---------------------
Biuro - Sekretariat/Księgowość 182066645 tel/fax 182061311 e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
---------------------
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
---------------------
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów:
wtorki od godz. 10:00 do 12:00

O nas

Zakopiańskie TBS

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na mocy aktu założycielskiego – po likwidacji komunalnego zakładu budżetowego (uchwała R.M. Zakopane nr VIII/67/99 z dnia 28-04-99) - zaprotokołowanego notarialnie w dniu 26 stycznia 2000 r za numerem Repertorium A nr 463/2000.

Zarządzamy:

“Zakopiańskie TBS”
Zarządza 82 Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz sąsiednich Powiatów.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz do skorzystania z naszych usług.

Nasza oferta

Posiadamy następujące nieruchomości:

Spółka wynajmuje lokale mieszkalne w budynkach własnych:

 • ul. Janosówka 15 (8 mieszkań),
 • ul. Cichej Wody 4A (19 mieszkań),
 • ul. Cichej Wody 4B (22 mieszkania+ 10 garaży),
 • os. Bór 13 w Nowym Targu (58 mieszkań),
 • ul. Nowotarska 10 B (37 mieszkań),
 • ul. Nowotarska 10c (50 mieszkań),
 • ul. Stroma 15 (24 mieszkania + 13 miejsc parkingowych),
 • ul Chramcówki 19b (4 mieszkania).
 • ul. Kamieniec 25 (6 lokali mieszkalnych + lokale użytkowe i miejsca garażowe)

Ważne informacje

Zakopiańskie TBS TKGK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21, 34 – 500 Zakopane
NIP 736-15-03-312
REGON 492011614
KRS NR: 0000087862
Nr rachunku bankowego:
BANK PKO BP SA 44 1020 2906 0000 1902 0261 8247

Władze ZTBS Zakopane

prezes1

Prezes Zarządu

Andrzej Ustupski
email:
andrzej.ustupski@ztbs-zakopane.pl tel. 504 211 478

Zdjęcie na stronę RN

Dyrektor ds. marketingu i zarządzania nieruchomościami

Roman Nowak
email:
roman.nowak@ztbs-zakopane.pl
tel. 509 628 992

fbt

Dyrektor ds. finansowych

Andrzej Zubek
tel. 509 628 122

Zarząd przyjmuje strony we  wtorki od godz. 1000 do 1200

kos

Inspektor

Grzegorz Kos
email:
inspektor.nadzoru@ztbs-zakopane.pl
tel. 
513 720 441
lub
18 201 30 01

Administratorzy:

Wojciech Cyganek

tel. 504 087 629
 

Mirosław Urban

tel. 509 629 791

Sebastian Tarkowski

tel. 504 446 304

Klaudiusz Matyjasik

tel. 504 087 623

Awarie należy zgłaszać

W godzinach pracy biura - zgłoszenie telefoniczne do sekretariatu lub działu technicznego

W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta Państwowe) dyżur telefoniczny pełni:

FIRMA Usługowo Budowlana MONTANERO – Jacek Mirga,

w przypadku nagłych awarii prosimy o kontakt pod nr telefonu: 503 626 323​​

Warunki wynajmu w TBS

Kto może zostać najemcą TBS Zakopane?

 1. Osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby nie mające tytułu prawnego do innego mieszkania w Zakopanem
 3. Osoby z dochodami pozwalającymi na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania. Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po odliczeniu składek na:
  • ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • na ubezpieczenie chorobowe.
   Składek tych nie odlicza się, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Warunkiem najmu lokalu może być wpłata partycypacji kosztów budowy przedsięwzięcia po zawarciu umowy partycypacyjnej w przypadku budynków realizowanych z partycypacją Najemców.

Warunkiem najmu lokalu jest wpłata na 7 dni przed podpisaniem umowy najmu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości maksymalnie 12 – krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać:

 • 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1182) –w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30września 2009r.,
 • 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt a) –w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
 • Do mieszkań w zasobach Spółki wybudowanych bez udziału środków, o których mowa w ust. 2, do ustalania wysokości czynszu stosuje się art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020),

Przewiń na górę