Informacja Burmistrza Miasta Zakopane o wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przewiń na górę