Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) na roboty budowalne pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której dostępna jest SWZ wraz dokumentacją projektową:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bafa1f1e-08cf-11ed-9a86-f6f4c648a056

           

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
Przewiń na górę