Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Informuje o wszczęciu nowego postępowania

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 276 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) informuje o wszczęciu nowego postępowania na wykonanie „Budowy budynku mieszkalnousługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ulKamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.

⇒Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aa69f03-5b4b-11ed-9171-f6b7c7d59353 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na Platformie e-Zamówienia (zgodnie z rozdziałem XIV SWZ) https://ezamowienia.gov.pl do dnia 22 listopada 2022 roku do godziny 10:00.

Ogloszenie_o_zamowieniu_03.11.2022
POBIERZ – Ogloszenie o zamowieniu

 

Informuje o wszczęciu nowego postępowania
Przewiń na górę