Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Przetargi

Kontakt w sprawie przetargów:

Zakopiańskie TBS – Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o. o.

Adres:
ul. Kościuszki 21
34-500 Zakopane

Telefon:
18 20 613 11 lub 18 20 666 45

Faks:
18 20 666 45
*********************************************************************************
Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 13 maja 2022 roku postępowania przetargowe prowadzone są za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych. Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Przetarg 2/Inspektor/2023, „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje o wszczęciu  postępowania na „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – postępowanie powtórzone.  Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne […]

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem …”

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje o wszczęciu nowego postępowania na „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” ” Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne […]

Informuje o wszczęciu nowego postępowania

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 276 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) informuje o wszczęciu nowego postępowania na wykonanie „Budowy budynku mieszkalno–usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami […]

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. […]

Zakopiański TBS zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz przewiduje wszczęcie nowego postępowania przetargowego.

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonanie: Budowy budynku mieszkalno–usługowego wraz z […]

1/Kamieniec/2022 „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”

1/Kamieniec/2022 „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”   Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 13 maja 2022 roku postępowania przetargowe prowadzone są za […]

Przewiń na górę