Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. oferuje kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Spółka „Zakopiańskie TBS” swoją działalność prowadzi od 2000 r. Obecnie zarządza 100 budynkami na terenie Podhala, w tym 78 Wspólnotami Mieszkaniowymi i jest największym Zarządcą nieruchomości w tym regionie. Spółka posiada wysoki kapitał zakładowy w wysokości 15 573 000,00 zł. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000087862.

Swoje usługi kieruje do wszystkich podmiotów działających na rynku - wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, firm. „Zakopiańskie TBS” zapewnia właściwą eksploatację oraz utrzymanie powierzonego mienia w należytym stanie technicznym.

Zakres zarządzania obejmuje:

 • wykonywanie czynności prawnych w zakresie administrowania
 • obsługę administracyjną obiektów, zasobów lokalowych i ich mieszkańców
 • obsługę wspólnot mieszkaniowych
 • nadzór i kontrolę nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, np. chodników, terenów zielonych i innych
 • zapewnienie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości stałych; umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie właściciel nieruchomości w imieniu którego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, występować będzie „Zakopiańskie TBS”
 • nadzór i kontrolę remontów i modernizacji, a także bieżącą konserwację, naprawy i usuwanie awarii oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • otwarcie rachunku bankowego dla właściciela nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy; dla funduszu remontowego będzie prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości syntetycznej i analitycznej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie odpowiednich deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego i korekt do tego planu - w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy.

„Zakopiańskie TBS” posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000 euro. 

 

Odwiedziło nas:

502481
DzisiajDzisiaj18
WczorajWczoraj123
W tym tygodniuW tym tygodniu618
RazemRazem502481

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Ważne informacje

"Zakopiańskie TBS" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż telefoniczny dyżur techniczny

w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta Państwowe) pełni:

FIRMA Usługowo Budowlaną MONTANERO – Jacek Mirga,

w przypadku nagłych awarii prosimy o kontakt pod nr telefonu 503 626 323


NIP 736-15-03-312    REGON 492011614      KRS NR: 0000087862


Nr rachunku bankowego:   BANK PKO BP SA 44 1020 2906 0000 1902 0261 8247