Przetargi

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 1/Jag/2021.

1.    „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1/INW/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1/INW/2019 na Budowa „Budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów Ogłoszenie nr 512582-N-2019 z dnia 2019-02-11 Termin składania ofert upływa 12-03-2019 o godz. 12:00 Nowy termin składania ofert upływa: 15-03-2019 o godz. 12:00 Ogłoszenie SIWZ Dokumentacja TER Wzór harmonogramu Załączniki […]

Przewiń do góry