Dzień: 17 czerwca 2021

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 2/Jag/2021.

1. Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej […]

Przewiń do góry